Velkommen til det som skal bli min nye nettside!

Inntil denne siden er ferdig, finner du informasjon om meg og min nyeste bok,
Hva er økonomi? Fakta og funderinger (Orkana 2015), på www.hvaerøkonomi.no

Vennlig hilsen
Gunhild J. Ecklund
forfatter – formidler – rådgiver
mobil: +47 90821615

Ecklund_2015_portrett sort-hvit